PLK S.A

Związki zawodowe działające w PKP Polskich Liniach Kolejowych rozpoczęły dziś referendum strajkowe w spółce. Swoją decyzję argumentują brakiem postępu rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w PKP PLK.

 Fot. Rynek Kolejowy Fot. Rynek Kolejowy
Czytaj więcej

W PKP PLK trwają prace nad koncepcją utworzenia Rady Przewoźników, mającej działać przy zarządcy infrastruktury kolejowej. Ma to być ciało doradcze i opiniodawcze, które pomimo tego, że nie będzie podejmować jakichś wiążących decyzji, może stać się znaczącym forum dyskusji pomiędzy operatorami a Polskimi Liniami Kolejowymi. – To cenny pomysł – komentują przedstawiciele prywatnych przewoźników.

Czytaj więcej
Przedstawiam prezentację ze spotkania ze związkami zawodowymi z 04 lutego 2010 roku.

pptPrezentacja

Jan Bednarek został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Zakładowego ZZKŚl. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

W dniu 22.01.2010 roku odbył się walny zjazd delegatów ZZKŚl. w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Z powodu przejścia na emeryturę rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zarządu Zakładowego złożył Kol. Józef Jaszczyk. Po 14 latach kierowania związkiem koleżanki i koledzy serdecznie podziękowali Józiowi za skuteczną działalność i niezwykłą koleżeńskość.Dziękujemy za współpracę i życzymy dużo zdrowia na długie lata.

Czytaj więcej
Źródło : Gazeta Prawna , wnp
 
Niezakończony proces przekazywania nieruchomości pomiędzy kolejowymi spółkami na dwa lata może zablokować wydzielenie PLK z PKP, co dla spółki może oznaczać spore kłopoty.
Jak tłumaczy w "Gazecie Prawnej" Janusz Engelhardt, podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za kolejnictwo niezakończony jest proces przekazywania nieruchomości z PKP do PKP PLK. Ze względu na długotrwałość postępowania, proces może potrwać nawet dwa lata.
Czytaj więcej
 Źródło - wnp.pl
 
Trwają prace nad wydzieleniem PLK PKP ze struktur grupy PKP. W zależności od przyjętego wariantu, powinno to poprawić warunki do remontów znacznie dłuższych odcinków torów niż obecnie, a zarazem obniżyć stawki dostępu do nich dla przewoźników.
Według opinii Zbigniewa Szafrańskiego, prezesa zarządu Polskie Linie Kolejowe PKP, tory podlegają nadal szybszej degradacji, niż są poddawane zabiegom ich renowacji. Powodem są zbyt szczupłe środki własne PLK (w tym roku 300 mln zł) wraz z dotacjami budżetowymi, nie osiągającymi jeszcze wysokości wartości amortyzacji (w br. 680 mln zł).
Czytaj więcej
······················· ·············································· ······· Projekt· MI

Ustawa

z dnia ………………………….. 2009 r.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw1)
Czytaj więcej
Notatka ze spotkania Pracodawcy
z przedstawicielami organizacji związkowych
działających w PKP Polskie Linie Kolejowe SA
w dniu 26 marca 2009 r.
 
I. Stanowisko pracodawcy:
Pracodawca zaproponował następujacą treść zapisów porozumienia:
Czytaj więcej
Źródło - Rzeczpospolita,wnp.pl
 
PKP PLK szukają 10 mld zł na inwestycje. Niewykluczone, że Fundusz Kolejowy będzie mógł wkrótce zaciągać pożyczki na inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską.
- Na razie nie pracujemy nad zmianą Funduszu Kolejowego w tym kierunku - mówi cytowany przez "Rzeczpospolitą" rzecznik resortu infrastruktury Mikołaj Karpiński. Jak ustaliła "Rz", ministerstwo czeka na efekty zmian w Krajowym Funduszu Drogowym. Na nowych zasadach zacznie on działać w IV kwartale tego roku. Tyle czasu potrzebuje Bank Gospodarstwa Krajowego, by uzyskać dla KFD kredyty, pożyczki lub wyemitować obligacje.
Czytaj więcej

Projekt ustawy o SOK trafił do podkomisji

źródło - Rynek Kolejowy

Przewiduje się w nim, że obecna Straż Ochrony Kolei, znajdująca się w strukturze organizacyjnej PKP Polskich Linii Kolejowych SA, zostanie zastąpiona uzbrojoną, umundurowaną formacją, wchodzącą w skład administracji rządowej.

- Dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Straży Ochrony Kolei w strukturach spółki prawa handlowego wyraźnie wskazują na konflikt interesów pomiędzy ustawowymi zadaniami Straży Ochrony Kolei, a celami spółki nastawionej na osiąganie zysku - napisali w uzasadnieniu autorzy ustawy.

Czytaj więcej

List otwarty p. Zbigniewa Szafrańskiego p.o. Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

Obecna sytuacja naszej Spółki jako zarządcy publicznej, narodowej infrastruktury kolejowej jest wyjątkowo trudna. Stan techniczny infrastruktury pogarsza się od kilkunastu lat, wiele linii kolejowych wręcz zagrożone jest w najbliższych latach zamknięciem z powodu śmierci technicznej. Zaniedbania w sferze technicznej, organizacyjnej, jak również finansowania infrastruktury są wieloletnie. Proces obniżania się stanu technicznego linii kolejowych niebezpiecznie szybko narasta i w ciągu kilku lat może spowodować nawet paraliż transportu kolejowego na pewnych obszarach, a z pewnością będzie stanowił barierę w rozwoju przewozów kolejowych. Wzrost nakładów inwestycyjnych i podejmowane w ostatnich latach działania modernizacyjne i naprawcze skutkują poprawą sytuacji na niektórych ciągach przewozowych, ale ciągle mimo wszystko nie powstrzymały generalnych negatywnych trendów.

Czytaj więcej

Spółka Polskie Linie Kolejowe może zostać wydzielona z grupy PKP

Rzeczpospolita - 23-12-2008
Ministerstwo Infrastruktury chce z początkiem roku zacząć prace nad wydzieleniem PKP PLK, spółki zarządzającej torami, z grupy PKP - ustaliła "Rzeczpospolita".
- Jest taka koncepcja - przyznał "Rz" Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu infrastruktury. Ma ona polegać na wyłączeniu PKP PLK ze struktur grupy i podporządkowaniu jej bezpośrednio ministrowi infrastruktury. Reszta spółek z grupy ma trafić pod skrzydła ministra skarbu, który ma je w ciągu dwóch lat sprywatyzować - napisała "Rzeczpospolita".
Czytaj więcej
W dniu 17.10.2008 w przepięknym zajeździe w Kruszynie zorganizowano tradycyjny Dzień Kolejarza dla Związkowców Zakładowej Organizacji ZZKŚL IZ Częstochowa. Federację ZZP PKP reprezentował v-ce przewodniczący Jan Piechel, Zarząd Główny ZZKŚL sekretarz kol. Renata Wicha oraz Robert Sobota. Gospodynią uroczystości była przewodnicząca Zarządu Zakładowego kol. Joanna Klekot, która powitała przybyłych na uroczystości :
Czytaj więcej