Sekretarz ZG

Sekretarz ZG ZZK Śl.- uchwałą Zarządu Głównego ZZK Śl.  z dnia 22 marca 2012 funkcja zostaje zawieszona.