Intercity S.A.

- Jeżeli chcemy konkurencji, to powinny być zapewnione odpowiednie warunki konkurowania. Drogi są, z niewielkimi wyjątkami, bezpłatne. Tymczasem od sektora kolejowego wymaga się, żeby utrzymywał infrastrukturę. Czy kolei zapewniono odpowiednie warunki konkurowania z innymi gałęziami transportu? Moim zdaniem nie - mówi prezes PKP Intercity, Grzegorz Mędza.

Czytaj więcej

Publikujemy przyjęte na ostatnim posiedzeniu Rady Branżowej Intercity Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP (20 sierpnia br., pisaliśmy o nim tutaj) stanowisko w sprawie przekazanej treści projektu Regulaminu wynagradzania dla pracowników poszczególnych zakładów spółki wraz z treścią samego Regulaminu wynagradzania dla pracowników "PKP Intercity" Centrala Spółki (w załączeniu). Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej
Po odbytym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym przewodniczący trzech reprezentatywnych ponadzakładowych central związkowych - Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Stanisław Stolorz, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" Henryk Grymel wystosowali pismo do Prezesa Zarządu PKP Intercity S.A.
Czytaj więcej

- Nawet się nie chce powiedzieć: A nie mówiłem? Podany do publicznej wiadomości wynik czołowej do niedawna spółki Grupy PKP - PKP Intercity za pierwsze półrocze 2010 nie zaskakuje już dziś nikogo. Nawet wysokość zanotowanej straty, niemal 100 mln złotych, nie poraża i nie powoduje drżenia rąk, u osób mających świadomość ogromu tych finansowych tarapatów przewozowego giganta - uważa były prezes PKP Intercity, Czesław Warsewicz.

 Fot. Wojciech Szymaniak Fot. Wojciech Szymaniak
Czytaj więcej
Gazeta Wyborcza - 13-08-2010 05:56
Receptą na fatalną kondycję PKP InterCity ma być gruntowna restrukturyzacja spółki. Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej", przewoźnik zapowiada walkę o pasażerów, niepodnoszenie cen biletów i... wyciągnięcie ręki po większe państwowe dofinansowanie.
PKP InterCity miało w 2009 r. 76,8 mln zł straty, w pierwszym półroczu 2010 r. - nawet 140 mln.
Czytaj więcej

Informacje docierające do nas z PKP Intercity nie brzmią niestety optymistycznie. I choć już chyba nikogo nie dziwi kolejne, tym razem półroczne opóźnienie w prowadzeniu przetargu na składy zespolone, to decyzja ta daje podstawy do przekonania, graniczącego z pewnością, że żaden skład zespolony nie pojawi się na polskich torach przed Euro 2012 - pisze Czesław Warsewicz, były prezes PKP Intercity.

Jeśli ktokolwiek miał na to jeszcze, jak ja, nadzieję, to właśnie ją rozwiano.

Czytaj więcej

Od niedzieli 13 grudnia pasażerowie korzystający pociągów spółki PKP Intercity pojadą według nowego rozkładu jazdy. Spółka uruchamiać będzie 497 pociągów, w tym 345 pociągów TLK, 96 pociągów Express i Express InterCity oraz 56 pociągów międzynarodowych.

Czego mogą spodziewać się podróżni? Nastąpi skrócenie czasów przejazdu na wielu trasach, wprowadzone zostaną korzystne skomunikowania z pociągami PKP IC i innych spółek kolejowych. Podróżni mogą liczyć na nowe, bardzo atrakcyjne promocje w tym od 1 stycznia 2010 roku – kolorowe bilety TLK – w bardzo przyjaznej dla portfela cenie.

Czytaj więcej
Kandydat na członka Rady Nadzorczej
Czytaj więcej
Żródło - wnp.pl
 
Kolejowy przewoźnik szuka inwestora. Władze spółki rozmawiają z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju o wykupieniu przez niego części akcji spółki.
Transakcja może zostać sfinalizowana za kilka miesięcy – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

W styczniu 2009 roku z usług PKP IC skorzystało 4,1 mln osób. Władze przewoźnika szacują, że dzięki przejęciu połączeń międzyregionalnych do końca roku przewiozą ok. 52 mln pasażerów.
Czytaj więcej