Energetyka S.A.

Źródło - Rynek Kolejowy

PKP Energetyka podsumowała I kwartał 2012 r. w obszarze obrotu energią elektryczną. Wolumen energii sprzedanej w tym okresie wyniósł 1,44 TWh, co w porównaniu z wielkością osiągniętą w I kwartale 2011 roku, czyli 1,32 TWh, stanowi wzrost o ponad 8 proc. Ponad 55 proc. wolumenu stanowiła energia elektryczna sprzedawana poza trakcję elektryczną.

 Fot. PKP Energetyka  Fot. PKP Energetyka
Czytaj więcej

– Nie tylko autostrady kolejowe, ale również autostrady drogowe – PKP Energetyka z powodzeniem znajduje swoje miejsce na rynku infrastruktury – podkreśla Tadeusz Skobel, prezes PKP Energetyka.

 Fot. PKP Energetyka Fot. PKP Energetyka
Czytaj więcej

 Źródło - Rynek Kolejowy

12 lutego podczas uroczystej gali spółka PKP Energetyka podsumowała największe osiągnięcia roku 2008 i zarysowała plany na rok bieżący. Wyłoniono także najlepszych menedżerów i najlepsze zakłady – ludzi i jednostki, którym firma zawdzięcza dobre wyniki osiągnięte w minionym roku.

Czytaj więcej
Źródło: PKP Energetyka 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 2 lutego 2009 r. „PKP Energetyka” spółka z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców jako PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Czytaj więcej