Akty prawne

Uwagi do ewentualnego zaskarżenia regulacji z ustawy o emeryturach pomostowych
1. Niezgodność z Art.2 Konstytucji ustawy o emeryturach z FUS dot. Kolejarzy skarżyliśmy, a więc obecnie ten wyrok trzeba mieć na względzie skarżąc elementy z ustawy o emeryturach pomostowych. Głównie więc pozostają te postanowienia, które są niezgodne z Art. 32 Konstytucji. Uwagi do zapisów ustawy pomostowej.
Czytaj więcej